เว็บตรง คลังโต้ข่าว สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด ไม่มีมาตรการเยียวยา

เว็บตรง คลังโต้ข่าว สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด ไม่มีมาตรการเยียวยา

คลังโต้ข่าว สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิดแล้วไม่เยียวยา เว็บตรง แจง อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ 

เยียวยาโควิด – นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อเกี่ยวกับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ แต่กลับไม่มีมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการชั่วคราว

กระทรวงการคลังขอเรียนชี้แจงว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 28 จังหวัด นั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อควบคุมการระบาดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการยกระดับมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค เช่น การจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ การปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

โดยเป็นแนวทางในการดูแลสาธารณสุขที่เพียงพอและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขไปพร้อม ๆ กัน และขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีนโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังที่พร้อมจะดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาดอย่างใกล้ชิด และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เหมาะสมต่อไป

โฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภาครัฐมีแหล่งเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 จำนวนกว่า 1.39 แสนล้านบาท และเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 4.7 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ที่จะดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป

นอกจากนี้ ตามที่มีข่าวปรากฏในภายหลังว่า กระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยาแจกเงิน จำนวน 4,000 บาท ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”

สธ. ชี้แจงกรณีข่าว โรงงานปลากระป๋องสมุทรสาคร พบติดโควิด 900 คน

เมื่อ เวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 6 มกราคม กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์และความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย  โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อธิบายเคส กระแสข่าวที่ว่าคนงานในโรงงานปลากระป๋องสมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 900 คน

การพบเชื้อโควิด 900 คนในโรงงานปลากระป๋องดังกล่าว เกิดจากการตรวจเชิงรุก ตัวเลขที่เจาะจงคือ 914 ราย ซึ่ง ศบค. ได้รายงานไปตั้งแต่วันที่ 4 – 5 ม.ค. 64 จำนวนการรายงานดูได้จากกราฟด้านล่าง จะเห็นว่า วันที่ 4 ม.ค. รายงานยอด 5 ร้อยกว่า วันที่ 5 ม.ค. รายงานยอด 4 ร้อยกว่า

ส่วนใครที่กังวลเรื่องการแพร่เชื่อ ทาง สธ. ระบุว่า ได้ทำการควบคุมคล้าย ๆ กรณีตลาดกุ้งคือ ไม่ให้คนในโรงงานออกนอนกพื้นที่ คัดแยกผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนาม ขณะที่คนอื่นๆ อยู่ในโรงงาน ตรวจเป็นระยะ คัดแยกผู้ติดเชื้อออก ขอให้ประชาชนมั่นใจ ผู้ติดเชื้อไม่เล็ดรอดสู่ชุมชน

นายจงสวัสดิ์กล่าวว่า เรื่องการถูกปลอมเฟซบุ๊ก เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือน ม.ค. ตอนนั้นมีเพื่อนทักมาว่าใช่เฟซบุ๊กของตนหรือไม่ จึงตอบปฏิเสธไป กระทั่งต้นเดือน พ.ค.มีคนรู้จักทักมาอีกว่ามีชื่อออกทีวี เกี่ยวกับเรื่องของโบว์ แวนด้า สหวงษ์ จึงให้ลูกสาวหาข้อมูลจนพบว่าถูกแอบอ้างชื่อและรูป

จากการตรวจสอบยังพบว่านักแสดงสาว หมิว สิริลภัส กองตระการ และอุ้ย สุธิตา เกตานนท์ อดีตนางเอกสาว ถูกคนร้ายคุกคามเช่นเดียวกัน

โดยรวมแล้ว การใช้พรก.ฉุกเฉิน มีผลเสียมากกว่าผลดี ยิ่งต่อไปจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้ว การต่ออายุการใช้พรก.ฉุกเฉินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างที่พลเอกประยุทธ์คิดจะทำอยู่ จะมีผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมาก เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง